Celý proces jednoduché objednávky

19. 10.2012
ŽádnýKomentář
Naše aplikace miniGeomarketing je v podstatě běžná mapová aplikace s nadstavbou pro vybírání oblastí, do kterých je požadováno distribuovat letáky. Tento článek poskytuje návod k použití.

Start aplikace

Aplikace je pro skutečný provoz dostupná z portálu 24print, v sekci Letáky, kde se kliknutím v menu na MiniGeoMarketing zobrazí výběr typu letáku s doručení a také příslušné typy. (viz screen). Letáky je možno objednat jednostranné nebo oboustranné a to v různých velikostech a na různé druhy papíru. Dále je možno objednat letáky černobílé (velmi levná varianta) nebo barevné. Tato nastavení jsou zobrazena na stránce se zadáváním letáku. 

Nastavit oblasti doručení

Nyní, po výběru velikosti a typu papíru (a především toho, zda má být jednostranný nebo oboustranný) je třeba ještě nahrát soubor (soubory) předlohy letáku na server 24print pomocí jednoduchého rozhraní. Leták je v tomto okamžiku jasně definovaný. Zbývá dodefinovat oblasti, kde má být leták  pomocí aplikace miniGeomarketing distribuován. To se jednoduše provede kliknutím do příslušné mapky "Nastavit oblasti doručení" (viz obrázek).
 

Pozice v mapě, na kterou je kliknuto, se přenese do aplikace miniGeomarketing jako výchozí pozice, na které je zobrazena mapa. Tato výchozí pozice nemá žádný vliv na další práci, slouží pouze pro zjednodušení přístupu do mapy.

Ovládání mapové aplikace

Mapa funguje jako klasická mapová aplikace (jako například notoricky známé mapy.cz nebo maps.google.cz). V mapě se tedy pohybuje tažením myši a pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi přiblížení lze použít kolečko myši. Točením kolečka myši nahoru (od sebe) se úroveň přiblížení zvětšuje, točením kolečka myši dolů (k sobě) se úroveň přiblížení snižuje.

Vyzkoušejte DEMOPotvrdit

Zoom panelKe změně úrovně přiblížení slouží ještě pomocný panel v pravé části obrazovky. Zde stačí kliknout na příslušnou úroveň, případně ji lze změnit i tažením za červenou šipku. Samozřejmě je možné provést změnu přiblížení i pomocí kliknutí na ikonky plus a mínus. Tento panel je zároveň možné nechat skrýt. Stačí kliknout na červený špendlík. To způsobí, že se panel bude zobrazovat pouze při přejetí myší přes ikony plus a mínus a špendlík zároveň zešedne. Opětovným kliknutím na špendlík (tentokrát již šedivý) je tato funkce deaktivována a panel je opět neustále zobrazen.

Pro přiblížení (a pouze pro přiblížení mapy) můžete ještě použít dvojklik levým tlačítkem myši. Mapa se přiblíží do místa, ve kterém se nacházela myš (při použití kolečka myši nebo dvojklikem) nebo při použití postranního panelu přesně dle středu mapy na naší obrazovce.

Vyhledávání

Pro snazší nalezení oblastí pro přidání do výběru lze využít vyhledávání. Funguje podobně jako vyhledávání v již zmiňovaných běžných mapových aplikacích. Vyhledávat se dají okresy, obce, části obcí a ulice (ty ovšem nelze vyhledávat až na číslo popisné). Vyhledávání má priority, a proto se ne vždy zobrazí relevantní pozice, nicméně hledanou obec, ulici nebo část obce lze ještě najít v "Dalších výsledcích vyhledávání".

Při vyhledávání je důležité, aby jednotlivé položky vyhledávání byly oddělené čárkou. Například:
Růžová, Polabec, Poděbrady, okres Nymburk
Zde jsou položky ulice, část obce, obec, okres. Vyhledávání nebere v potaz názvy doručovacích oblastí (pokud se tyto oblasti jmenují jinak než obce a části obcí samotné).

Vyhledávací formulář a výsledky vyhledávání lze vymazat kliknutím na tlačítko "Zavřít výsledky", celé okno s formulářem lze odstranit kliknutím na křížek v pravém horním rohu nebo kliknutím na položku v menu Vyhledávání (případně kliknutím na jinou položku v menu, čímž se zobrazí příslušné okno).

Doručovatelé

Výběrem vhodného doručovatele lze vybírat i jiné možnosti rozdělení jednotlivých obcí na dané doručovací oblasti. Každý doručovatel (distributor) má totiž rozdílnou logiku rozdělování větších, případně i menších obcí. Doručovatele lze změnit v horním menu "Doručovatelé" výběrem příslušného doručovatele a kliknutím na tlačítko "Změnit doručovatele".

Objednejte NYNÍPotvrdit

Úrovně přiblížení mapy

Mapa obsahuje 5 úrovní přiblížení mapového podkladu a s tím spojené i rozdíly v ovládání výběru oblastí. Těchto pět úrovní je zobrazeno v pravé části obrazovky v panelu přiblížení. První úroveň přiblížení (Celá ČR) je pouze ilustrativní nákres okresů České republiky. V této úrovni (jako v jediné) není možné vybrat nějakou oblast pro distribuci. Tato úroveň slouží pouze pro orientační přiblížení mapy do místa, kde bude výběr uskutečňován.

Druhá úroveň přiblížení (Kraje) již poskytuje možnost výběru celého okresu do vybraných oblastí (čili distribuci letáků do všech schránek, které se v daném okresu nachází). Třetí úroveň přiblížení (Okresy) již umožňuje vybírat jednotlivé obce do výběru. Zde je třeba mít na paměti, že dělení obcí České republiky může být nelogické především pokud jde o menší vesnice. Menší vesnice totiž často územě patří pod větší obce, tudíž na této úrovni přiblížení nemusí být možnost vybrání takovéto obce. Na druhou stranu přidáním obce (která pod sebou sdružuje tyto malé vesničky) se do výběru přidají i ty malé vesničky.

Poslední dvě úrovně přiblížení (Obce a Části) již zobrazují jednotlivé doručovací oblasti daných obcí. Zde jde již o výběr konkrétních oblastí bez ohledu na to, do jaké obce patří. Na těchto dvou úrovních přiblížení je již vidět geografické rozdělení jednotlivých částí obcí (jednotlivých doručovacích okrsků, míst, kam bude fyzicky distribuováno). Na nejnižší úrovni přiblížení lze navíc v jednotlivých oblastech vidět i jednotlivé doručovací body (černé tečky), toto ovšem nemusí platit u velkých městských oblastí

Výběr doručovacích oblastí

TooltipPro přidání doručovací oblasti do výběru uživateli jistě pomůže tooltip, který se zobrazí po přejetí myší nad danou oblastí. Tooltip uživatele seznámí s danou oblastí a umožní mu dvě akce:

1. Přidat / odebrat oblast do / z výběru (zelená ikona plus / červená ikona mínus)
 2. Zobrazit detail oblasti, pokud to je ještě možné (ikona Lupa)

Levý boční panel

Po přidání oblasti do výběru se tato oblast objeví v levém bočním panelu Vybrané oblasti, kde uživatel vidí strukturu oblasti (okres -> obec -> oblast) a zároveň může tuto oblast odstranit z výběru. Další užitečnou funkcí, která je dostupná z tohoto panelu je zobrazení oblasti na mapě kliknutím na název oblasti (nikoliv na název obce nebo okresu!). Mapa se přesune přesně do místa oblasti a vyznačí ji terčíkem (poznámka: tento terčík lze využít při inicializaci výběru oblasti kruhem, viz Možnosti aplikace část 1 - Výběr oblasti).

Levý boční panel lze snadno skrýt kliknutím na šipku v pravé horní části. Po skrytí panelu jej lze znovu zobrazit opětovným kliknutím na šipku (které je nyní orientována v opačném směru).

Na tomto panelu se zároveň ještě nachází další důležitá tlačítka. První slouží k vymazání množiny vybraných oblastí. Další dvě jsou pro export dat do PDF, respektive CSV (přičemž daty se zde rozumějí vybrané oblasti). Tento export zahrnuje pouze základní informace o vybraných oblastech, nicméně může sloužit i jako dokumentace vybraných oblastí. Posledním, ale o to důležitějším tlačítkem je "Uložit a zavřít mapu". Toto uloží data vybraných oblastí do příslušných databází a zavře okno s mapou.

Výběr oblasti kruhem

Pokročilé nástroje pro výběr oblastí

Pro výběr oblastí slouží ještě další nástroje. Hlavním takovým nástrojem je výběr oblasti kruhem. Principiálně jde o to, že se určí střed oblasti a poloměr okruhu (přibližně v rozmezí 1 až 70 kilometrů) a vestavěný algorytmus zahrne do seznamu vybraných oblastí přesně ty, které se nacházejí alespoň jedním doručovacím bodem v daném okruhu. Alternativou je výběr oblasti obdélníkem, který v principu funguje stejně jako výběr kruhem, jen tvar a ovládání je jiné. Více o těchto metodách naleznete v článku Možnosti aplikace část 1 - Výběr oblasti.

Vybrané oblasti mohou být dále ještě filtrovány dle určitých globálních parametrů (typicky: odstraň mi ze seznamu vybraných oblastí všechny, které se nacházejí v obci s počtem obyvatel větším než 1000). Tyto parametry se vždy musí týkat celé oblasti (například: v oblasti je statisticky nejčetnější skupina obyvatel od 25 do 35 let věku). Více o tomto způsobu filtrace v článku Možnosti aplikace část 2 - Výběry.

Kompletace výběru a objednávky

Pokud je výběr již hotový a připravený a jsou tedy již vybrány všechny oblasti, kde má proběhnout letáková kampaň, je třeba tato data uložit. To se provede (již zmiňovaným) tlačítkem z levého bočního panelu "Uložit a zavřít mapu". Uživatel nyní může pokračovat v objednávce například přidáním dalšího letáku nebo vložením letáku do košíku a potvrzením objednávky.

Objednejte NYNÍPotvrdit

Závěrem...

Mezi hlavní přednosti využití aplikace MiniGeomarketing pro distribuci vlastních letáků patří především vizualizace. Uživatel naprosto přesně vidí, v jakých oblastech bude probíhat jeho letáková kampaň, může snadno přidávat a odebírat oblasti, může filtrovat ty, které nejvíce vyhovují jeho představám... A navíc nemusí chodit na poštu, nemusí nikde nic zařizovat, nemusí pročítat předpisy pro podání hromadné distribuce a ani nemusí nikam chodit s balíkem letáků. Prostě a jednoduše nahraje leták do systému, vybere oblasti, kam jej chce distribuovat, zaplatí a má o vše postaráno. Navíc i pro velmi malé objemy platí zde výhodná cena.

Vložit komentář

Vložte prosím jméno. Vložte prosím platný email.
Komentáře se načítají...
 • Najděte nás

  Udržujte s námi kontakt pomocí sociálních sítí.

 • Newsletter

  Pro přihlášení k odběru newsletteru vložte email.
  Pro odhlášení vložte email znovu.

  Vyplňte validní email.
 • O nás

  Provozovatelem služby je společnost Infas, a.s., která nabízí directmailové služby již od roku 1993. K 31. 12. 2011 společnost odeslala 187 miliónů dopisních a balíkových zásilek.

Copyright © 2012 Infas.cz. All Rights Reserved .
Take screenshot