Možnosti aplikace část 1 - Výběr oblasti

18. 10.2012
ŽádnýKomentář
V prvním díle série popisující různé možnosti aplikace se dnes zaměříme na jeden velmi užitečný nástroj - Výběr kruhem. Tento nástroj vám dá možnost automaticky vybrat všechny doručovací oblasti, které jsou situovány do určité vzdálenosti od definovaného místa.

Každý podnikatel, který má nějakou pobočku, prodejnu, dílnu v konkrétním místě by určitě chtěl, aby se o jeho "podniku" vědělo v širokém okolí, aby k němu lidé z okolí jezdili / chodili. Pro letákovou kampaň jsme připravili nástroj, který každému takovému podnikateli usnadní práci s výběrem doručovacích oblastí v určitém okruhu vzdálenosti. Samozřejmě, pokud si chcete vybrat okolí dvou, tří kilometrů není problém si příslušné oblasti "naklikat" sám, nicméně pokud by se měl poloměr tohoto okruhu zvětšit, pak je pro vás připraven velmi pohodlný nástroj.

Výběr kruhem

Inicializace výběru v horním menuSamotný nástroj se snadno spustí z horního menu aplikace "Výběr oblasti" kliknutím na tlačítko "Nastavit" . Na obrazovce se vám v tu chvíli objeví výběrový kruh. Střed tohoto kruhu se implicitně zobrazí přesně na středu obrazovky. Nicméně v případě, že je již na obrazovce terčík (například z vyhledávání nebo po zobrazení detailu obce kliknutím na název oblasti v levém menu "Vybrané oblasti") se střed oblasti zobrazí přesně dle tohoto terčíku. Ještě je možnost, že se terčík sice na mapě nachází, ale momentálně je mimo viditelnou oblast (je někde za okrajem obrazovky), pak se jeho pozice nebere v potaz a výběrový kruh se zobrazuje na středu obrazovky. Implicitní poloměr kruhu, který se zobrazuje v mapě, je ten, který je nastaven v textovém políčku v menu. 

Ovládání výběrového kruhu je velmi snadné. Pozici kruhu je možné změnit kliknutím na terčík uprostřed a tažením myši (při stále stisknutém levém tlačítku myši) kamkoli na mapě. Při uvolnění tlačítka myši dojde i k ukončení přesunu výběrového kruhu. Pokud je výběrový kruh stejným způsobem tažen za tělo kruhu, případně za šipky na osách kruhu, pak dochází k plynulé změně poloměru. Poloměr je zobrazen přímo v kruhu nebo v textovém poli v menu a samozřejmě jej lze změnit i zapsáním požadované hodnoty do textového políčka a potvrzením kliknutím na tlačítko "Nastavit".

Tažením za tělo kruhu lze změnit jeho poloměr pouze do určitých mezí. Jde především o omezení dle velikosti vaší obrazovky a vašeho rozlišení. Tyto mezní hodnoty jsou přidány proto, aby šlo s kruhem stále efektivně pracovat. Pokud by totiž byl kruh tak velký, že by se vám už ani nevešel na obrazovku, těžko by se vám poté s ním pracovalo. Pokud přesto chcete poloměr větší (nebo samozřejmě menší), zadejte požadovanou hodnotu do textového pole v horním menu a aplikace sama automaticky změní úroveň přiblížení na tu, která je pro daný poloměr nejvýhodnější. Přesto existují i minimální a maximální meze. Minimální mez je nastavena na hodnotu, pod níž by bylo použití výběru kruhem zcela zbytečné, protože kruh by stejně mohl zabrat jen několik málo oblastí. Maximální mez funguje zase z toho důvodu, že aplikace slouží pro MINIgeomarketing, a okruhy větší než 70 kilometrů v poloměru nemají pro účely našich klientů žádný význam.

Dialog potvrzení provedení výběru

Pokud máte kruhovou oblast nastavenou přesně tak, jak potřebujete a chcete nyní provést výběr, stačí kliknout na tlačítko "Provést" uvnitř kruhu a zobrazí se vám dialog, zda chcete tento výběr přiřadit k vybraným oblastem (které již byly přidány do výběru) nebo zda chcete vytvořit nový výběr (což udělá to, že se všechny dříve vybrané oblasti z výběru odstraní a vytvoří nový výběr z oblastí, které jsou definovány kruhem). 

Poté, co potvrdíte oblast tlačítkem "Přidat" nebo "Vytvořit nový", započne na straně serveru výpočet oblastí, které do výběru patří. Tato operace může v závislosti na velikosti průměru kruhu a hustotě osídlení oblasti trvat i několik desítek vteřin, nicméně většinou to trvá jen pár sekund. Pak se vám již objeví oblasti v levém menu ve výběru. Je jen na vás, zda budete chtít některé oblasti z výběru odstranit, případně některé další oblasti ještě do výběru přidat.

Algoritmus přidání oblastí do výběru funguje tak, že vybere všechny oblasti, které mají alespoň jeden doručovací (adresní) bod uvnitř vybírané oblasti. Může se tedy stát, že do výběru spadnou i veliké oblasti (typicky městské), které mají ovšem s výběrem společných jen pár adresních bodů. Jestli tyto oblasti zůstanou nebo nezůstanou ve výběru je pak již pouze na uživateli.

Výběr obdélníkem

Výběr obdélníkem

Alternativou k výběru kruhem je ještě výběr obdélníkem. Princip tohoto výběru je naprosto totožný, jako výběr oblastí pomocí kruhu, pouze s tím rozdílem, že obdélník může více naplňovat vaše představy o vybírané oblasti.

Změna kruhu na obdélník - ikonka obdélníkuVýběr obdélníkem se spustí tak, že je nejprve potřeba zobrazit kruh postupem popsaným výše. Jakmile je na obrazovce výběrový kruh, pak lze najít pod tlačítkem "Provést" malou ikonku obdélníčku (viz obrázek). Kliknutím na tuto ikonku se změní kruh v obdélník (respektive ve čtverec), jehož základní rozměr je stejný, jako měl předtím kruh poloměr. Základním rozměrem zde rozumějme polovinu délky strany na ose X, tak jako je to ostatně v tomto obdélníku naznačeno. 

Ovládání obdélníku je maličko odlišné od ovládání kruhu. Předně, tažením obdélníku za celé jeho tělo se mění pozice obdélníku (u kruhu se mění poloměr). Když chcete změnit velikost obdélníku, je třeba táhnout přímo za rohy, za červené šipky. Velikost jde opět změnit zadáním hodnoty do textového pole v horním menu. V tomto případě se mění velikost obdélníku symetricky (pozn: pouze pokud nedojde ke změně přiblížení). Hodnota opět značí již zmiňovaný základní rozměr, čili polovinu délky strany po ose X. Pro obdélník také platí omezení velikosti - se stejnými pravidly jako je tomu u výběru kruhem.

V případě, že bychom se rozhodli, že nám výběr obdélníkem nakonec nevyhovuje natolik, jako výběr kruhem, je opět možnost změnit obdélník zpátky na kruh, opět pomocí malé ikonky pod tlačítkem "Provést", tentokráte ve tvaru malé kružnice.

Zrušení výběru

Pro zrušení výběru existuje více způsobů a vlastně i více významů. Předně, pokud máte v mapě zobrazený výběrový kruh nebo výběrový obdélník a rozhodli jste se, že tuto metodu používat nebudete, pak jej lze jednoduše odstranit pomocí tlačítka "Zrušit" v horním menu. Další možností, nebo spíš situací, kdy chcete zrušit výběr je při potvrzování. Po kliknutí na tlačítko "Provést" uvnitř výběrového kruhu (obdélníku) se vám zobrazí výše zmiňovaný dialog. Zde kliknutím na tlačítko "Storno" zrušíte provádění výběru, nicméně výběrový kruh (obdélník) zůstane stále stejně zobrazen. Poslední situací je stav, kdy byl již výběr proveden a oblasti přidány. V tuto chvíli ještě existuje jedna jednoduchá pomůcka, jak kruhem přidané oblasti z výběru zase odstranit. V horním menu, (tam, kde jste inicializovali výběr kruhem) se nyní nachází tlačítko "Odstranit poslední výběr". Toto tlačítko odstraní ze seznamu vybraných oblastí ty oblasti, které sem byly přidány pomocí některé výběrové metody

Objednejte NYNÍPotvrdit

Závěrem...

Obě výše popisované metody slouží uživateli ke zjednodušení práce při výběru většího množství oblastí v závislosti na určité geografické poloze. Výběr kruhem pomáhá vybírat ty oblasti, které jsou do určité, uživatelem definované, vzdálenosti od místa zájmu. Výběr obdélníkem slouží obdobně, nicméně může být výhodnější například tehdy, je-li v místě určité terénní omezení (řeka, hřeben hor), které by přirozeně oddělovalo oblasti od sebe. Do budoucna plánujeme tuto službu rozšířit ještě o "dojezdovou vzdálenost", čili algoritmus pak bude brát skutečnou vzdálenost oblastí, nikoli vzdušnou čáru (a to jak v kilometrech, tak v minutách).

Další dílDalší díl

Vložit komentář

Vložte prosím jméno. Vložte prosím platný email.
Komentáře se načítají...
 • Najděte nás

  Udržujte s námi kontakt pomocí sociálních sítí.

 • Newsletter

  Pro přihlášení k odběru newsletteru vložte email.
  Pro odhlášení vložte email znovu.

  Vyplňte validní email.
 • O nás

  Provozovatelem služby je společnost Infas, a.s., která nabízí directmailové služby již od roku 1993. K 31. 12. 2011 společnost odeslala 187 miliónů dopisních a balíkových zásilek.

Copyright © 2012 Infas.cz. All Rights Reserved .
Take screenshot