Možnosti aplikace část 2 - Výběry

19. 10.2012
ŽádnýKomentář
V dnešním díle představování aplikace miniGeomarketing se podíváme na další užitečnou funkcionalitu - Výběry (respektive filtry). Výběry slouží k lepšímu zaměření cílené letákové kampaně na oblasti, které statisticky více vyhovují vašemu záměru.

Představte si jednoduchý příklad. Jste společnost, která se zabývá prodejem sekaček a zahradního náčiní. Bude pro vás rentabilní, když své letáky necháte roznést ve městě na sídlišti do paneláků? Ano, lidé z paneláků můžou vlastnit zahrádky nebo chalupy, nicméně pokud takové letáky necháte roznést v klidné čtvrti, kde jsou jen rodinné domy (které samozřejmě mívají dvorek nebo dokonce i zahradu), pak se dá předpokládat mnohem vyšší úspěšnost kampaně.

Dalším příkladem může být společnost, která chce svůj produkt chce prezentovat pouze v malých obcích, ale zato v mnohem širším okolí. Při používání dnes běžných metod by tato společnost musela: sehnat seznam obcí, počty schránek v jednotlivých obcích, poté si nechat vytisknout letáky a nabalíkovat je pro každou obec zvlášť dle seznamu obcí a počtu schránek, a nakonec si dát ten čas dojít na poštu, vše podat (a tím pádem zde současně muset vyplňovat formuláře, kterým stejně nerozumí...).

Oba tyto příklady (a mnoho dalších) jasně zvýhodňují naší aplikaci miniGeomarketing (vyzkoušejte si její demo verzi). Jak automaticky vybrat širší okolí naší prodejny již víme z minulého dílu. Nyní je na čase tato data vyfiltrovat (vybrat) tak, aby nám v seznamu vybraných oblastí zbyly pouze relevantní oblasti - tedy ty oblasti, do kterých má pro nás smysl inzerovat. Použijeme k tomu velmi jednoduchou vestavěnou funkci Výběry. Lze ji nalézt v horním menu aplikace pod názvem "Výběry".

Menu výběry

Filtrace dat

Po zobrazení položky menu se objeví formulář (viz obrázek výše), který nám dá na výběr různé možnosti. V současné době fungují pouze dva typy výběrů (filtrů) - rozeznání oblasti, kde převládají bytové domy a kde převládají rodinné domy a filtr obcí dle jejich počtu obyvatel. Další výběry připravujeme, budou k dispozici poté, co Český statistický úřad uvolní demografické informace ze Sčítání lidu 2011.

Aby měl filtr vliv na již vybrané oblasti a samozřejmě na oblasti zobrazené v mapě, je třeba jej aktivovat. Filtr se aktivuje tak, že se zaškrtne checkbox, políčko u příslušného filtru, do filtru se nastaví požadovaná hodnota a klikne se na tlačítko "Aktivovat výběry". Po kliknutí na toto tlačítko se ze seznamu vybraných oblastí automaticky odstraní oblasti, které danému filtru nevyhovují. Ovšem při deaktivaci filtru (popsané níže) se tam tyto oblasti opětovně vrátí. Obecně lze říct, že aplikace si pamatuje všechny vybrané oblasti, ale zobrazuje jen ty, které vyhovují nastaveným filtrům.

Filtr se snadno deaktivuje opět v horním menu tím, že se odškrtne příslušný checkbox (políčko) u daného filtru a opět se klikne na tlačítko "Aktivovat výběry". Dle výše zmíněného postupu se opět navrátí do mapy i do seznamu vybraných oblastí ty, které byly předtím filtrovány.

Rodinné domy x Bytové domy

Příklad použití tohoto výběru je zmíněn hned na začátku tohoto článku. Filtr obecně slouží k tomu, aby oddělil oblasti, kde převládají rodinné domy od oblastí, kde převládají bytové domy. Filtr zřejmě nebude mít uplatnění na vesnicích, které se typicky skládají pouze z jedné doručovací oblasti a zřejmě vždy tam převládají rodinné domy nad bytovými (z historického hlediska). Nicméně ve středních a větších obcích tento filtr určitě uplatnění najde - takto lze vyfiltrovat například sídliště v menších městech nebo klidné oblasti s rodinnými domy ve větších městech.

Počet obyvatel v obci

Příklad použití i tohoto filtru je naznačen na začátku tohoto článku. Obecně lze říci, že tento filtr má vliv  na zobrazování jednotlivých obcí. Pro aktivaci tohoto filtru musíte zaškrtnout příslušný checkbox (jak je to popsáno výše) a zároveň musíte zadat alespoň do jednoho pole číselnou hodnotu (vyjadřující počet obyvatel) větší než nula. Pokud je v jednom poli číslo větší než nula a ve druhé je nula, pak ta představuje extrém. Čili nula v poli Od znamená skutečně nulu (ale těžko najdeme na naší mapě obec s nulovým počtem obyvatel, proto tato nula má spíše za následek to, že se hledá tzv. "od spodu bez omezení"). Nula v poli Do tedy logicky znamená "od shora bez omezení", čili maximální počet obyvatel v obci není omezen.

Mnemotechnickou pomůckou by mohlo být při vyplňování hodnot následující:

 • pokud hledám obce do 1000 obyvatel - napíšu do pole Do 1000 (pole Od zůstane nulové)
 • pokud hledám obce od 5000 obyvatel - napíšu do pole Od 5000 (pole Do zůstane nulové)
 • pokud hledám obce 500 obyvatel do 2000 obyvatel - napíšu do pole Od 500 a do pole Do 2000

Jak jednoduché! Pak již jen stačí filtr aktivovat a aplikace vám bude automaticky skrývat ty doručovací oblasti, které leží v obcích s jiným než požadovaným počtem obyvatel.

Objednejte NYNÍPotvrdit

Závěrem

Filtrace / výběr oblastí slouží k efektivnějšímu výběru oblastí dle demografických kritérií, které nejlépe vyhovují potřebám vaší letákové kampaně. Filtrace zatím probíhá pouze pro tyto dva veřejně dostupné údaje, další (jako průměrný věk obyvatel, průměrný plat obyvatel, průměrná sociální situace obyvatel....) přibudou jakmile Český statistický úřad tyto údaje uvolní ze Sčítání lidu domů a bytů 2011.

Předchozí dílPředchozí díl

Vložit komentář

Vložte prosím jméno. Vložte prosím platný email.
Komentáře se načítají...
 • Najděte nás

  Udržujte s námi kontakt pomocí sociálních sítí.

 • Newsletter

  Pro přihlášení k odběru newsletteru vložte email.
  Pro odhlášení vložte email znovu.

  Vyplňte validní email.
 • O nás

  Provozovatelem služby je společnost Infas, a.s., která nabízí directmailové služby již od roku 1993. K 31. 12. 2011 společnost odeslala 187 miliónů dopisních a balíkových zásilek.

Copyright © 2012 Infas.cz. All Rights Reserved .
Take screenshot