Případová studie HDTV Poděbrady

Společnost HDTV Poděbrady začala v Poděbradech poskytovat připojení k vysokorychlostnímu internetu a televizní vysílání ve vysokém rozlišení. Pro uvedení do podvědomí občanů se proto rozhodla pro cílenou letákovou kampaň do oblastí, ve kterých má pokrytí svými službami.

Hlavním cílem letákové kampaně bylo samozřejmě získat co nejvíce zákazníků, nicméně druhým, a také velmi důležitým cílem bylo zapsat se obyvatelům do obecného povědomí. Vzhledem k charakteru nabízené služby (služba je dostupná jen v určitých oblastech města) nebylo potřeba kampaň realizovat v celém městě, protože některé oblasti by totiž byly zásobeny letáky zbytečně, jelikož v nich služba není provozována.

Vstupními faktory byly tedy:

 • oblastně omezené možnosti poskytování služeb
 • rozšíření reklamy do co nejvíce domácností v daných oblastech
 • nízké náklady na výrobu reklamy
 • co nejmenší množství času stráveného administrací

Z výše uvedeného je patrné, že objednávat reklamní agenturu by sice mohlo být jednoduché, nicméně velmi drahé. Reklama v regionální televizi, rádiu případně tisku by nemusela být dost efektivní (vzhledem k oblastnímu omezení služeb). Reklamu je třeba cílit přímo do kýžených oblastí. Při požadavku na "Rozšíření reklamy do co největšího možného množství domácností" byla nakonec zvolena letáková metoda.

Do dnešní doby ovšem na českém trhu nebylo možné letáky distribuovat jinak, než pro celou obec, navíc i tento způsob byl poměrně pracný a nákladný. Aplikace miniGeomarketing nyní nabízí velmi jednoduchou alternativu stávajícímu způsobu. Byl tedy vytvořen leták, který měl za úkol danou službu patřičně propagovat. Aplikace miniGeomarketing je nadstavbou již zavedeného eshopu 24print.eu, který zajišťuje zprocesování, výrobu a předání materiálů distributorovi. Leták byl tedy nahrán na server 24print, v aplikaci se vybraly oblasti, kam bylo třeba reklamu cílit a automaticky se vytvořila objednávka, kterou již stačilo jen potvrdit a zaplatit.

Celkem tato letáková kampaň stála 7 693,- Kč. Bylo vytištěno a doručeno 2 653 barevných letáků formátu A5. Zcela zásadní výhodou se zde tedy jeví cena i čas strávený s přípravou a zařizováním odeslání. Společnost Infas, a.s., která letáky předává doručovateli totiž měla ve své režii veškerou komunikaci s doručovatelem i se zhotovitelem.

 • Najděte nás

  Udržujte s námi kontakt pomocí sociálních sítí.

 • Newsletter

  Pro přihlášení k odběru newsletteru vložte email.
  Pro odhlášení vložte email znovu.

  Vyplňte validní email.
 • O nás

  Provozovatelem služby je společnost Infas, a.s., která nabízí directmailové služby již od roku 1993. K 31. 12. 2011 společnost odeslala 187 miliónů dopisních a balíkových zásilek.

Copyright © 2012 Infas.cz. All Rights Reserved .
Take screenshot